hun/ eng
keresés
kosaram

A Budapesti Fesztiválzenekar Hűségprogram Általános Szerződési Feltételei

1. A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8–10., Flórián udvar B ép.; adószám: 18005488-2-41; továbbiakban: „BFZ”) hűségprogramot („Hűségprogram”) szervez annak érdekében, hogy annak tagjait exkluzív élményekben és kedvezményekben részesítse. A Hűségprogramban minden nagykorú természetes személy részt vehet, aki a mindenkori érvényes, jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja.

2. A Hűségprogram időtartama folyamatos. A BFZ fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor, előzetes bejelentés és indoklás nélkül a jelen ÁSZF szabályait módosítsa, illetve a Hűségprogram működtetését részben vagy teljes egészében, tetszőleges időtartamra felfüggessze vagy befejezze. A Hűségprogram mindenkori érvényes Általános Szerződési Feltételei megtekinthetők ezen a honlapon.

3. A Hűségprogram által nyújtott kedvezmények bemutatása:

Pianissimo, belépő szint: Regisztrációjával automatikusan a BFZ Barátok Kártya program tagja lesz, majd elkezdheti gyűjteni pontjait.

Piano szint: 200 pont összegyűjtése után automatikusan erre a szintre lép és ezzel hozzájut BFZ Barátok kártyájához. Itt már él a 10%-os kedvezmény a partnereinknél való vásárlás esetén. A Piano szint elérésekor minden BFZ Barát kártyát kap. A kártya átvehető személyesen a BFZ irodájában (1033 Budapest, Polgár utca 8-10/B), vagy igény esetén kipostázzuk.

Forte szint: 500 pont összegyűjtése után automatikusan erre a szintre lép. Itt az előző szintek kedvezményei mellett elővásárlási jogot biztosítunk bizonyos szólójegyekre, illetve egy alkalommal meghívjuk a BFZ művészeivel és menedzsmentjével való találkozásra.

Fortissimo szint: 1000 pont összegyűjtése után automatikusan erre a szintre lép. Itt évente egy alkalommal Black Friday-t szervezünk, vagyis kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosítunk a szezon összes szólójegyére, és szeretettel várjuk a Müpában szervezett koncertjeink szünetében a VIP-szalonban.

Pianissimo Piano Forte Fortissimo
0–200 pont 200–500 pont 500–1000 pont 1000+ pont
Havi hírlevél
Névre szóló BFZ Barátok Kártya
Kérés esetén a negyedéves magazin kipostázása
Legalább évi egy akciós vásárlási lehetőség 10% 15% 20%
Kedvezmény a BFZ partnereinél*
Elővásárlási lehetőség a BFZ szólójegyeire 1 2
Meghívás a BFZ művészeivel és menedzsmentjével való találkozóra
Meghívás a Müpa VIP-szalonjába szezononként egy alkalommal
Black Friday (évente egyszer akciós vásárlási lehetőség a szezon összes szólójegyére)

* A tagok a kártya felmutatásával vehetik igénybe partnereinknél a kedvezményeket. A részletekért kattintson ide.

  1. A Hűségprogramban az alábbiak szerint gyűjthet pontokat:
    Jegyvásárlás esetén minden 200 forint elköltése után 1 pontot írunk jóvá egyenlegén (kivéve a Midnight Musicra, a Maraton- és Kakaókoncertekre, a kedvezményesen, illetve a 2700 forint vagy annál alacsonyabb áron vásárolt jegyek). A jegyvásárláson túl pontjait növelheti még a Fesztiválzenekarral való aktív kapcsolattartásával, például:
  • Személyes adatmódosítás/bővítés a profilban/preferenciák megadása: 3 pont
  • Hírlevél megnyitása: 1 pont
  • Hírlevél cikkeinek elolvasása: 2 pont
  • Weboldal látogatása: 1 pont

Különböző bérletek vásárlása esetén – kivétel ezek alól a Kakaó-, Pedagógus- és Családi bérletek – is adunk pontokat az alábbiak szerint:

Kategória Ár Pont
Doráti prémium 96 000 52
Doráti 1. kategória 60 000 32
Doráti 2. kategória 43 000 23
Doráti 3. kategória 33 500 18
Doráti 4. kategória 21 000 11
Solti prémium 96 000 52
Solti 1. kategória 60 000 32
Solti 2. kategória 43 000 23
Solti 3. kategória 33 500 18
Solti 4. kategória 21 000 11
Reiner prémium 86 000 46
Reiner 1. kategória 52 500 28
Reiner 2. kategória 37 000 20
Reiner 3. kategória 28 500 15
Reiner 4. kategória 17 500 9
Ormándy prémium 56 000 30
Ormándy 1. kategória 34 000 18
Ormándy 2. kategória 24 000 13
Ormándy 3. kategória 19 000 10
Ormándy 4. kategória 13 500 7
Széll prémium 39 300 21
Széll 1. kategória 25 200 13
Széll 2. kategória 18 400 9
Széll 3. kategória 14 800 8
Széll 4. kategória 9 800 5

Szabad bérlet esetében minden elköltött 2000 forint után jár 1 pont.

A többi bérlet esetében 1844 forint után jár egy pont.

5. Hűségprogramban szerzett pontokat a BFZ Barátok Kártyán írjuk jóvá. A BFZ Barátok Kártya a Hűségprogram időtartama alatt korlátlan ideig érvényes. A BFZ Barátok tagság és a kapcsolódó kedvezmények 12 hónapig érvényesek, amely időszak a szintlépés dátumától kezdődik. Ha Ön év közben szintet lép felfelé, a 12 hónapos időszak a szintlépés időpontjától újraindul. Ha szintlépés nélkül lejár a 12 hónap, akkor egy szintet visszalép és az addig gyűjtött pontjai elvesznek. A pontszerzésekről, a szintlépésekről és az évforduló közeledtéről e-mailben küldünk értesítést.

6. A kártya személyre szól, másra semmilyen esetben át nem ruházható, tovább nem értékesíthető, illetve nem használható semmilyen egyéb célra, mint ami meghatározásra kerül a jelen szabályzatban. A kártya elvesztése vagy ellopása esetén a kártya birtokosa új kártyát igényelhet.

7. Amennyiben a regisztráció során megadott adatok megváltoznak, azt a kártya tulajdonosának be kell jelentenie. A bejelentés elmaradásából származó esetleges károkért a BFZ-t felelősség nem terheli. A kártya tulajdonosának jogában áll az adatait bármikor módosítani az alábbi elérhetőségek bármelyikén E-mail: info@bfz.hu, telefon: +36 1 489 4330, Személyesen: Budapesti Fesztiválzenekar irodája (1033 Budapest Polgár utca 8-10/B félemelet). Az Ön által megadott adatok hiányosságáért, hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), illetve az ebből eredő esetleges késedelmekért vagy károkért (így különösen a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért) a BFZ semmilyen felelősséget nem vállal.

8. Amennyiben Ön a BFZ Hűségprogramjának tagja, úgy tagságával összefüggésben a BFZ az alábbi adatait kezeli:

Név, cím, e-mail-cím, telefonszám, jegyvásárlási történet, hűségprogram kártyaszáma, belépési ideje, pontszám

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) („szerződés teljesítése”) illetve c) pontja („jogi kötelezettség teljesítése”), figyelemmel arra, hogy a támogatói klubhoz való csatlakozással Ön és a BFZ között szerződés jön létre, a szerződés teljesítésével összefüggésben pedig a BFZ-t adó- illetve számviteli kötelezettségek terhelik.

Jelen pont szerinti adatait a szerződés teljesítését követő 5 évig, a BFZ adójogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatok tekintetében az adójogi elévülésig (annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni), azaz legfeljebb 7 évig, a BFZ számviteli kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokat pedig legfeljebb 8 évig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz a BFZ munkavállalói, a BFZ részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek illetve a BFZ online fizetési szolgáltatója férhetnek hozzá.

Az adatkezeléssel kapcsolatos további információkat megtalálja a BFZ adatkezelési tájékoztatójában mely elérhető ezen a weboldalon.

9. A BFZ és a Hűségprogramban közreműködő partnerei fenntartják a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan pontgyűjtés, visszaélés, vagy ezek gyanúja, továbbá a BFZ rendszerébe történő bármilyen jellegű illetéktelen beavatkozás, behatolási kísérlet vagy erre irányuló magatartás esetén a Hűségprogramból bárkit indoklás nélkül kizárjanak, illetve a pontokat részben vagy egészben töröljék.

10. A BFZ és a Hűségprogramban közreműködő partnerei a legnagyobb gondossággal járnak el a rendszer működtetése és a gyűjtött pontok nyilvántartása terén, ugyanakkor nem vállalnak felelősséget az esetleges technikai hibákért, illetve a felhasználókat ebből eredő károkért. A BFZ különösképpen kizárja a következőkkel kapcsolatos felelősséget: olyan károk, amelyek az IT rendszer hibás működtetéséből erednek, az Ön internetszolgáltatója működéséből eredő károk, a jelen Megállapodás rendelkezéseit megsértő használatból eredő károk.

11. Jelen ÁSZF szerinti jogviszony határozatlan időre jön létre. Önnek bármikor jogában áll indoklás nélkül felmondani jelen szerződést és Hűségprogram tagságát megszüntetni, ha arról 30 napos felmondási határidővel e-mailben értesíti a BFZ-t, mely esetben az Ön által gyűjtött pontok törlésre kerülnek.

12. Ésszerű indokkal időről időre frissíthetjük vagy mósodíthatjuk a Hűségprogram rendszerét vagy a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételeket, így azt javasoljuk, hogy rendszeresen nézze át ezt az ÁSZF-t. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha az ÁSZF frissítése vagy módosítása után is tagja a Hűségprogramnak, akkor úgy tekintjük, mintha elfogadta volna az átdolgozott ÁSZF-t.

13. Jelen ÁSZF-re a magyar jog irányadó, a jelen ÁSZF-ből eredő vitás kérdésekre a magyar bíróságoknak van kizárólagos joghatósága. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a BFZ jegy- és bérletvásárlásokra irányadó ÁSZF-e irányadó.

14. A Hűségprogrammal kapcsolatos bármilyen egyéb kérdését, észrevételét vagy esetleges reklamációját kérjük küldje meg a 7. pontban jelzett elérhetőségek bármelyikére.