BFO
Budapesti Fesztiválzenekar

Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatás és szabályzat a Budapesti Fesztiválzenekar ügyfeleivel kapcsolatos adatkezelésről

A Budapesti Fesztiválzenekar (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8–10., Flórián udvar B ép.; "BFZ";) az Ön személyes adatai BFZ általi kezelésével kapcsolatban a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint tájékoztatja Önt az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) 13. cikkében foglaltak szerint.

1. Az adatkezelés célja és jogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre, adattovábbítások:

1.1 Weboldal regisztráció

Amennyiben Ön a BFZ honlapján regisztrál, úgy a BFZ az Ön alábbi adatait kezeli a weboldal használatával összefüggésben:

név; lakcím; telefonszám; e-mail-cím; jelszó; érdeklődési körök

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) ("szerződés teljesítése"), figyelemmel arra, hogy a weboldalon való regisztrációval Ön és a BFZ között szerződés jön létre. A weboldalra vonatkozó felhasználási feltételek elérhetőek a www.bfz.hu/documents weboldalon.

Jelen pont szerinti adatait a regisztráció törléséig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz a BFZ kijelölt munkavállalói, a BFZ részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

1.2 Direkt marketing

Amennyiben Ön ahhoz hozzájárul, úgy a BFZ az Ön önkéntes hozzájárulása alapján az Ön alábbi adatait kezeli közvetlen üzletszerzés, direkt marketing tevékenységgel összefüggésben:

név; lakcím; telefonszám; e-mail-cím; érdeklődési körök

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. Az Ön direkt marketing, illetve közvetlen üzletszerzéshez való hozzájárulása nem feltétele annak, hogy a BFZ-vel szerződést kössön. Az Ön jelen pont szerinti hozzájárulása bármikor, díjmentesen visszavonható az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Weboldal: www.bfz.hu
E-mail-cím: info@bfz.hu
Telefon: +36 1 489 4330

Személyesen: Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány irodája (1033 Budapest Polgár utca 8-10/B félemelet)

Jelen pont szerinti adatait a direkt marketing anyagok küldésével kapcsolatos hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz a BFZ kijelölt munkavállalói, a BFZ részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek, a BFZ direkt marketing anyagainak kiküldésével foglalkozó jogi személyek férhetnek hozzá.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön által megadott adatokat, illetve a BFZ-től korábban vásárolt jegyek vagy igénybe vett szolgáltatások alapján keletkezett adatokat arra a célra is felhasználjuk, hogy Önnek az Ön személyes preferenciáinak megfelelő marketing anyagokat küldjünk. A fenti tevékenység során nem kerül sor automatizált döntéshozatalra.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben ehhez hozzájárult, az Ön email címét továbbítsuk az online hirdetést megjelenítő cég (Facebook, Google) részére abból a célból, hogy Önnek az Ön személyes preferenciáinak megfelelő marketing anyagok kerüljenek megküldésre. Ezen tevékenység során nem kerül sor automatizált döntéshozatalra.

1.3 Nyereményjátékok szervezése

Amennyiben Ön részt vesz a BFZ által időről időre szervezett promócióban vagy nyereményjátékban, úgy ezzel összefüggésben a BFZ az alábbi adatait kezeli:

név; lakcím; telefonszám; e-mail-cím

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) ("szerződés teljesítése") illetve c) pontja ("jogi kötelezettség teljesítése"), figyelemmel arra, hogy a nyereményjátékban való részvétellel Ön és a BFZ között szerződés jön létre, a nyeremény átadásával összefüggésben pedig a BFZ-t adó- illetve számviteli kötelezettségek terhelik.

Jelen pont szerinti adatait az adott nyereményjáték lebonyolításáig kezeljük, amennyiben Ön a nyereményjáték során valamilyen nyereményben részesül, úgy a BFZ adójogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatok tekintetében az adójogi elévülésig (annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni), azaz legfeljebb 7 évig, a BFZ számviteli kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokat pedig legfeljebb 8 évig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz a BFZ kijelölt munkavállalói, a BFZ részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek, a BFZ marketing anyagainak papír alapú, illetve online kézbesítésével foglalkozó jogi személyek (ideértve a Facebook és Google szolgáltatókat is), illetve az adott nyereményjátékban közreműködő jogi személyek férhetnek hozzá.

1.4 Jegy- és bérletvásárlással kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben Ön a BFZ-től a honlapon vagy egyéb módon közvetlenül jegyet vagy bérletet vásárol, úgy ezzel összefüggésben a BFZ az alábbi adatait kezeli:

név; lakcím; telefonszám; e-mail-cím; adószám; bankszámlaszám; korábbi vásárlásokra és azok teljesítésére vonatkozó adatok; érdeklődési körök

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) ("szerződés teljesítése") illetve c) pontja ("jogi kötelezettség teljesítése"), figyelemmel arra, hogy egy jegy vagy bérlet megrendelésével Ön és a BFZ között szerződés jön létre, a szerződés teljesítésével összefüggésben pedig a BFZ-t adó- illetve számviteli kötelezettségek terhelik.

Jelen pont szerinti adatait a szerződés teljesítését követő 5 évig, a BFZ adójogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatok tekintetében az adójogi elévülésig (annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni), azaz legfeljebb 7 évig, a BFZ számviteli kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokat pedig legfeljebb 8 évig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz a BFZ kijelölt munkavállalói, a BFZ részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek, a jegyértékesítésben résztvevő partnerek illetve a BFZ online fizetési szolgáltatója férhetnek hozzá.

1.5 Támogatói klub

Amennyiben Ön a BFZ Támogatói klubjának tagja, úgy tagságával összefüggésben a BFZ az alábbi adatait kezeli:

Név; cím; e-mail-cím; telefonszám; támogatás mértéke/támogatói fokozat; jegyvásárlási történet; belépési ideje; érdeklődési körök; klubtagság lejárata; becenév (ha ezt Ön megadta részünkre); partner neve (ha ezt Ön vagy az Ön partnere megadta részünkre)

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) ("szerződés teljesítése") illetve c) pontja ("jogi kötelezettség teljesítése"), figyelemmel arra, hogy a támogatói klubhoz való csatlakozással Ön és a BFZ között szerződés jön létre, a szerződés teljesítésével összefüggésben pedig a BFZ-t adó- illetve számviteli kötelezettségek terhelik.

Jelen pont szerinti adatait a szerződés teljesítését követő 5 évig, a BFZ adójogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatok tekintetében az adójogi elévülésig (annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni), azaz legfeljebb 7 évig, a BFZ számviteli kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokat pedig legfeljebb 8 évig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz a BFZ kijelölt munkavállalói, a BFZ részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek, illetve a BFZ online fizetési szolgáltatója férhetnek hozzá.

1.6 Hűségprogrammal kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben Ön a BFZ Hűségprogramjának tagja, úgy tagságával összefüggésben a BFZ az alábbi adatait kezeli:

Név; cím; e-mail-cím; telefonszám; jegyvásárlási történet; hűségprogram kártyaszáma; belépési ideje; pontszám; érdeklődési körök

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) ("szerződés teljesítése") illetve c) pontja ("jogi kötelezettség teljesítése"), figyelemmel arra, hogy a támogatói klubhoz való csatlakozással Ön és a BFZ között szerződés jön létre, a szerződés teljesítésével összefüggésben pedig a BFZ-t adó- illetve számviteli kötelezettségek terhelik.

Jelen pont szerinti adatait a szerződés teljesítését követő 5 évig, a BFZ adójogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatok tekintetében az adójogi elévülésig (annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni), azaz legfeljebb 7 évig, a BFZ számviteli kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokat pedig legfeljebb 8 évig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz a BFZ kijelölt munkavállalói, a BFZ részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek, illetve a BFZ online fizetési szolgáltatója férhetnek hozzá.

2. Az adatkezelő:

Az Ön fent meghatározott személyes adatai kezelője (adatkezelő): a BFZ.

A BFZ adatvédelmi tisztviselője és elérhetőségei:

Név: Boda Csaba - jogász, adatvédelmi tanácsadó
E-mail-cím: adatvedelem@bfz.hu

Adatfeldolgozóink listája elérhető a www.bfz.hu/documents honlapon.

3. Az adatok tárolása és az adatok biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírása

A személyes adatait a BFZ székhelyén (1033 Budapest, Polgár utca 8–10., Flórián udvar B ép.) illetve a BFZ által alkalmazott informatikai rendszerekben (pl. CRM rendszer) tároljuk a BFZ székhelyén található szerveren illetve felhőalapú háttértárakban.

A BFZ megtesz minden észszerűen elvárható technikai óvintézkedést a tárolt adatok biztonságos és harmadik személy részéről hozzáférésmentes tárolása érdekében.

A személyes adatok tárolásának IT biztonsági leírása, az adatbiztonság érdekében tett technikai és szervezési intézkedések:

A BFZ a személyes adatok biztonságát oly módon biztosítja, hogy elektronikus eszközeit jelszóval védi, az egyes személyes adatokhoz való hozzáférést pedig csak azon munkavállalók vagy adatfeldolgozók részére biztosítja, akiknek arra szüksége van az adott tevékenység ellátásához.

A BFZ személyes adatok továbbítását kizárólag titkosított formában engedélyezi, erről a dolgozóit rendszeresen tájékoztatja írásban és oktatásokkal egyaránt.

4. Az Önt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok (érintetti jogok):

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg:

a) hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): Ön jogosult arra, hogy a BFZ-től tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

A BFZ az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért a BFZ az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri.

b) helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a BFZ indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

c) törléshez való jog (GDPR 17. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a BFZ késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, a BFZ pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

A jelen c) pont szerinti fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben (i) az a személyes adatok kezelését előíró, a BFZ-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy (ii) az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

d) adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a BFZ korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

e) tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk): Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a BFZ a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a BFZ bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Abban az esetben, ha az adatkezelésre jogi kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor, a tiltakozáshoz való jog gyakorlása nem eredményezi a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés megszüntetését.

f) a fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk): a BFZ késedelem nélkül, de mindenféleképpen az Ön fenti a)-e) pontokban foglaltak szerinti kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről tömören, átláthatóan, közérthetően és világosan. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a BFZ a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

A tájékoztatás ingyenes. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a BFZ, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: i) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy ii) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a BFZ-t terheli.

A BFZ minden olyan címzettet tájékoztat a fenti b)-d) pontban foglaltakról (azaz valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról), akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A BFZ Önt kérésére tájékoztatja e címzettekről.

g) panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk): Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu).

h) bírósághoz fordulás joga (GDPR 79. cikk): Ön bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. A BFZ-vel szembeni eljárást a BFZ tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

i) adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): az adathordozhatósághoz való jog akkor illeti meg Önt, ha az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontja, azaz az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése. Ebben az esetben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és Ön által a BFZ rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy a BFZ ezt akadályozná. Ön jogosult továbbá arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a BFZ-től a személyes adatok másik adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

5. Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet az alábbi módokon és személytől:

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban további tájékoztatás Máthé Kiss Simonától kérhető levélben (1033 Budapest, Polgár utca 8–10., Flórián udvar B ép.) vagy emailben (info@bfz.hu). Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, amiről jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben szóbeli tájékoztatást kér (pl. telefonon), a BFZ részére igazolnia kell a személyazonosságát. A fent meghatározott jogai gyakorlása esetén szintén Máthé Kiss Simonával kell felvennie a kapcsolatot.

Hatályos: 2018. május 25. napjától