hun/ eng
keresés
kosaram

A BFZ Támogatói Klub Általános Szerződési Feltételei

A BFZ Támogatói Klub Általános Szerződési Feltételei

  1. A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8–10., Flórián udvar B ép.; adószám: 18005488-2-41; továbbiakban: "BFZ") támogatói klubot ("Támogatói Klub") szervez annak érdekében, hogy támogatóit exkluzív élményekben és kedvezményekben részesítse. A Támogatói Klubban minden nagykorú természetes személy részt vehet, aki a mindenkori érvényes, jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja.
  2. A Támogatói Klub időtartama folyamatos. A BFZ fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor, előzetes bejelentés és indoklás nélkül a jelen ÁSZF szabályait módosítsa, illetve a Támogatói Klub működtetését részben vagy teljes egészében, tetszőleges időtartamra felfüggessze vagy befejezze. A Támogatói Klub mindenkori érvényes Általános Szerződési Feltételei megtekinthetők a https://www.bfz.hu/documents honlapon.
  3. A Támogatói Klub kedvezmények és fokozatok bemutatása
BFZ
TÁMOGATÓI KLUB          
KEDVEZMÉNYEK és FOKOZATOK 2019/20
Pártoló -
Bronz
Pártoló -
Ezüst
Pártoló -
Arany
Mecénás -
Bronz
Mecénás -
Ezüst
Mecénás -
Arany
A karmester köre
-
Bronz
A karmester köre -
Ezüst
A karmester köre -
Arany
A
szinthez tartozó támogatás mértéke
25.000 Ft 50.000 Ft 100.000 Ft 150.000 Ft 300.000 Ft 600.000 Ft 1.200.000 Ft 2.000.000 Ft 5.000.000 Ft
bérletvásárlási
lehetőség a hivatalos megjelenés előtt 2019-ben
nap 11 12 13 14 14 14 15 15 15
db 2 2 2 2 4 4 4 4 4
meghívó
nyilvános próbára
2 3 3 3 4 4 4 4 4
csak a
Támogatói Klub tagjainak meghirdetett kedvezményes jegyvásárlási lehetőség
évente kétszer
· · · · · · · · ·
a BFZ
elektronikus hírlevele támogatóinknak
· · · · · · · · ·
kedvezményes
fogyasztás a Bohém Étteremben
· · · · · · ·
nemzetközi
turnén való részvétel a zenekarral (kedvezményes árú utazási csomagok)
· · · · · · ·
belépés
a Müpa VIP-szalonjába egyes koncertjeink szünetében
· · · · · ·
meghívó
a mecénásoknak rendezett exkluzív zenés vacsorára
· · · · · ·
meghívó
zenés reggelire a BFZ próbatermébe
· · · · · ·
ajándék
BFZ-CD Fischer Iván aláírásával
· · · · · ·
10%-os
kedvezmény az Aria Hotel Budapestben található Liszt étteremben, illetve a
havi tematikus esteken. 35%-os kedvezmény az Aria Hotel Harmony Spa Budapest
kezeléseiből, valamint egy-egy pohár ajándék pezsgő a szálloda lobbyjában
vagy éttermében a spaidőpont előtt vagy után
· · · · · ·
meghívó
az éves mecénás+ zenés vacsorára
· · · · ·
elővásárlási
lehetőség a BFZ szólójegyeire a nyilvános árusítás megkezdése előtt (nap)
1 1 2 2 2
személyes
koncertjegyfoglalás, csere, concierge-szolgáltatás
· · · ·
Hangverseny
előtti kötetlen kávézás zenészeinkkel és a menedzsmenttel (évente egyszer)
· · · ·
meghívó
a BFZ szűk körű, exkluzív helyszínen rendezett fogadására
· · · ·
meghívó
az előadás utáni koccintásra a zeneigazgató társaságában (évente egyszer)
· · ·

A BFZ fenntartja a jogot, hogy a támogatóiklub-tagsággal járó egyes kedvezményeket esetenként módosítsa vagy visszavonja. A BFZ-n kívül álló körülmények miatt előfordulhat, hogy egyes előadások esetében nem érvényesíthetőek a klubtagsággal járó előnyök.

  1. Amennyiben az Ön regisztráció során megadott adatai megváltoznak, úgy azt kérjük jelezze a BFZ részére. A bejelentés elmaradásából származó esetleges károkért a BFZ-t felelősség nem terheli. Az Ön által megadott adatok hiányosságáért, hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), illetve az ebből eredő esetleges késedelmekért vagy károkért (így különösen a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért) a BFZ semmilyen felelősséget nem vállal.
  2. Amennyiben Ön a BFZ Támogatói klubjának tagja, úgy tagságával összefüggésben a BFZ az alábbi adatait kezeli:

Név, cím, e-mail-cím, telefonszám, támogatás mértéke/támogatói fokozat, jegyvásárlási történet, belépési ideje, klubtagság lejárata, becenév (ha ezt Ön megadta részünkre), partner neve (ha ezt Ön megadta részünkre)

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) ("szerződés teljesítése") illetve c) pontja ("jogi kötelezettség teljesítése"), figyelemmel arra, hogy a támogatói klubhoz való csatlakozással Ön és a BFZ között szerződés jön létre, a szerződés teljesítésével összefüggésben pedig a BFZ-t adó- illetve számviteli kötelezettségek terhelik.

Jelen pont szerinti adatait a szerződés teljesítését követő 5 évig, a BFZ adójogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatok tekintetében az adójogi elévülésig (annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni), azaz legfeljebb 7 évig, a BFZ számviteli kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokat pedig legfeljebb 8 évig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz a BFZ munkavállalói, a BFZ részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek illetve a BFZ online fizetési szolgáltatója férhetnek hozzá.

Az adatkezeléssel kapcsolatos további információkat megtalálja a BFZ adatkezelési tájékoztatójában mely elérhető a www.bfz.hu/documents honlapon.

  1. Jelen ÁSZF szerinti jogviszony határozatlan időre jön létre, ugyanakkor az Ön Támogatói Klubtagsága megszűnik, amennyiben az adott év március 15. napjáig az adott évre eső támogatás összegét nem fizeti meg. Önnek bármikor jogában áll indoklás nélkül felmondani jelen szerződést és Támogatói Klub tagságát megszüntetni, ha arról 30 napos felmondási határidővel e-mailben értesíti a BFZ-t.
  2. Ésszerű indokkal időről időre frissíthetjük vagy módosíthatjuk a Támogatói Klub rendszerét vagy a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételeket, így azt javasoljuk, hogy rendszeresen nézze át ezt az ÁSZF-t. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha az ÁSZF frissítése vagy módosítása után is tagja a Támogatói Klubnak, akkor úgy tekintjük, mintha elfogadta volna az átdolgozott ÁSZF-t.
  3. Jelen ÁSZF-re a magyar jog irányadó, a jelen ÁSZF-ből eredő vitás kérdésekre a magyar bíróságoknak van kizárólagos joghatósága. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a BFZ jegy- és bérletvásárlásokra irányadó ÁSZF-e irányadó. (https://www.jegy.hu/articles/352/altalanos-szerzodesi-feltetelek)
  4. A Támogatói Klubbal kapcsolatos bármilyen egyéb kérdését, észrevételét vagy esetleges reklamációját kérjük küldje az alábbi elérhetőségek bármelyikére:

E-mail: tamogatoiklub@bfz.hu
Telefon: 06 1 882 7671

Személyesen: Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány irodája (1033 Budapest Polgár utca 8-10/B félemelet)