Váltás mobil nézetre

A koncertről

Vajon létezik-e nagyobb öröm zenét tanuló gyerekek számára, mint amikor nagy mesterek műveit játszhatják?  A legnagyobbak – Bachtól Bartókon át Kurtágig – szerencsére sokszor gondoltak a kis muzsikusokra és írtak olyan műveket, amelyek a zene minőségének szempontjából nem jelentenek kompromisszumot, technikailag azonban a gyerekeket nem állítják különösebb nehézségek elé. Ilyen módon már a legkisebb korban is óriási zenei és sikerélményhez juttatják ifjú előadóikat. A hatalmas Stravinsky-életműben is találunk pedagógiai célból komponált műveket. Ezek közé tartozik:

Az öt ujj (Les Cinq Doigts) 

1. Andantino
Szögi Marcell (tanár: Vadász Zsuzsa)

2. Allegro
Szilágyi Barnabás (tanár: Fenyősy Dorottya)

3. Allegretto
Dakó Emma (tanár: Kotroczóné Deutsch Nóra)

4. Larghetto
Hadadi Tünde (tanár: Tóth Réka)

5. Moderato
Kováts Ambrus (tanár: Vadász Zsuzsa)

6. Lento
Halász Marcell (tanár: Halászné Veres Zsuzsa)

7. Vivo
Halász Marcell (tanár: Halászné Veres Zsuzsa)

8. Pesante
Szilágyi Barnabás (tanár: Fenyősy Dorottya)
(a Tóth Aladár Zeneiskola növendékei)

Pastorale

Szemkeő-Martin Orsolya – ének (tanár: Pallagi Judit; Tóth Aladár Zeneiskola, Budapest)
zongorán közreműködik: Kertész Rita

„Dal szöveg nélkül szopránhangra és zongorára” – ez a Pastorale műfaji meghatározása. Az 1907-ben Usztyilugban írott, rövid, négy perces dal ajánlottja Nagyezsda Rimszkij-Korszakov, Stravinsky mesterének felesége. A művet szerzője később meghangszerelte, és két átiratot is készített belőle.

Öt könnyű zongoradarab négy kézre: 1. Andante, 4. Napolitana, 5. Galopp

Lakatos András, Kóta Zsigmond – zongora (tanár: Bodnár Rita és Both Ágnes; Bartók Béla Zeneiskola, Szombathely)

A zongorakettősre született sorozat „címzettjei” Theodore és Mika Stravinsky, a komponista legidősebb gyermekei voltak, akik 1916-ra már úgy zongoráztak, hogy el tudták játszani papájuk művét. A komponálás során Stravinsky ügyelt rá, hogy fiainak viszonylag egyszerű dolga legyen,  a nehézségeket pedig inkább az alsó szólamba koncentrálta, így véve figyelembe a két fiú zongoratudása közötti színvonalkülönbséget. Az Öt könnyű darab zenekari hangszerelésben I. szvit címen vált népszerűvé.

Az öt könnyű darabból a szombathelyi zeneiskolások hármat adnak elő. A komoly hangulatú Andante tételt két vidám darab, a  Napolitana és a Galopp követi.

Három darab szólóklarinétra

Fazekas Ábel – klarinét (tanár: Gyulai Endre; Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola)

A három szólóklarinét-darab 1919-ben,a  svájci Morges-ban keletkezett. Dedikáltja: Werner Reinhart, aki bőkezűen támogatta A katona története első előadását. A mecénás lelkes műkedvelő klarinétos volt, ezért kézenfekvő lehetett az ötlet, hogy nagylelkű segítségét Stravinsky e hangszerre írott darabbal hálálja meg.

Serenade in A: 1. Hymne

Zhang Zhong Shi – zongora (tanár: Eckhardt Gábor; Tóth Aladár Zeneiskola, Budapest)

Ave Maria

Pater noster

A Tóth Aladár Zeneiskola Énekegyüttese (tanár: Pallagi Judit)

Az a-capella vegyeskarra írott Pater noster Stravinsky első vallásos műve, amely – mint fogalmaz – „A liturgikus hagyománynak megfelelően és tekintettel a keleti egyház hangszerek tilalmát illető szigorú tilalmára, a zene a szavak egyszerű harmonikus megszólaltatása”. A mű „bemutatójára”1937-ben, a párizsi Alekszandr Neyevszkij templomban, a komponista sógornőjének gyászszertartásán került sor. Az eredetileg ószláv nyelvű Miatyánk-kórusműből Stravinsky 1949-ben latin változatot készített, amely a latin szöveg eltérő szótagszáma miatt apró változtatásokat tartalmaz.

A Pater nosterhez (és a koncertünk műsorán nem szereplő Credóhoz) hasonlóan az 1934-es Ave Maria is ószláv szövegre íródott. A latin szövegű vártozat keletkezési éve 1949.

Jegyárak

990 Ft